ติดต่อ consortiumtrip.com E-mail : info@consortiumtrip.com
จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.
เส้นทางการท่องเที่ยว:
 
 
 

สมัครสมาชิก (Register)

ข้อมูลในการเข้าระบบ
   
ชื่อผู้ใช้ : **
ไม่ต่ำกว่า 3 ตัวอักษร, เริ่มต้นด้วยตัวอักษร และใช้อักษรภาษาอังกฤษ (A-Z, a-z), ตัวเลข(0-9), เครื่องหมายขีดล่าง (_), และไม่อนุญาติให้เว้นวรรค
รหัสผ่าน : **
ยืนยันรหัสผ่าน : **
  ไม่ต่ำกว่า 4 ตัวอักษร, เริ่มต้นด้วยตัวอักษร และใช้อักษรภาษาอังกฤษ (A-Z, a-z), ตัวเลข(0-9), เครื่องหมายขีดล่าง (_), และไม่อนุญาติให้เว้นวรรค ตรวจสอบให้แน่ใจว่ายากต่อการคาดเดา ตัวอักษรทุกตัวที่พิมพ์ลงไปจะเป็น case sensitive คือ ตัวเล็กและตัวใหญ่ถือว่าต่างกัน เช่น a และ A ถือว่าเป็นคนละตัวกัน
 
ข้อมูลสมาชิก
     
ชื่อผู้บริหาร : *(ใช้เฉพาะชื่อผู้บริหาร หรือผู้จัดการเท่านั้น)
นามสกุล :  *
อายุ : ปี. *
สัญชาติ :  *
มือถือ : *
โทรศัพท์ : *
อีเมล์ :   *
กรณีมีมากกว่า 1 อีเมลล์ ให้ใช้เครื่องหมาย (,) คั่นระหว่างอีเมลล์ เช่น test1@consortiumtrip.com,test2@consortiumtrip.com
 
ข้อมูลบริษัท
ชื่อธุรกิจนำเที่ยว (ไทย) :   * 
ชื่อธุรกิจนำเที่ยว (อังกฤษ) :   *  (ใช้อักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้น)
เลขที่ใบอนุญาต :  
ใบอนุญาต :  
* สกุลไฟล์ .jpg,.pdf เท่านั้น
วันที่ออกใบอนุญาต :
วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ :
ที่อยู่บริษัท : *
ประเทศ :  *
จังหวัด :  *
รหัสไปรษณีย์ :  *
โทรศัพท์ :  *
แฟกซ์ :  *
อีเมล์ :   *
กรณีมีมากกว่า 1 อีเมลล์ ให้ใช้เครื่องหมาย (,) คั่นระหว่างอีเมลล์ เช่น test1@consortiumtrip.com,test2@consortiumtrip.com
เส้นทางไหนที่บริษัทของท่านขายมากที่สุด :
1.
2.
3.
 
ท่านรู้จัก Consortiumtrip จาก : 
Please input security code before submit this form.
Enter the verification code!

เงื่อนไขการลงทะเบียน

ท่านจะสามารถเข้าใช้งาน Username และ Password ได้ เมื่อได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ โดยท่านต้องส่งเอกสาร ดังนี้
    1. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว( ททท.)
    2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ส่งเข้ามาที่ info@consortiumtrip.com

***หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นพนักงานของบริษัท ให้ท่านกรอกข้อมูลข้างต้นของผู้บริหารเท่านั้น ถ้าพนักงานของบริษัท ต้องการเข้าใช้งาน www.consortiumtrip.com ให้ท่านแจ้งความจำนงมายัง info@consortiumtrip.com เพื่อประโยชน์ของบริษัทและตัวท่านเอง กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง